թիւ

թիւ

Dasnabedian 1995: 437

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 24,1
nombre

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԹԻՒ — (թըւոյ, ոց. լինի եւ ʼի թուէ, ʼի թուի. գրի եւ իբր ռմկ. ʼի Թվին.) NBH 1 0812 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. ἁριθμός numerus Չափ տարորոշ քանակի. բազմութիւն միութեանց. հաշիւ. գումար իրաց եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — ( ) NBH 1 414 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c ն. ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԵՄ. որ եւ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. πολλαπλασιάζω multiplico Բազմապատիկ առնել. բազմացուցանել իւրք օրինակաւ. առաւելուլ. յաճախել. շատցնել, էւելցնել, վրայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԵՄ — (եցի.) NBH 1 414 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c, 13c ն. ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԵՄ. որ եւ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. πολλαπλασιάζω multiplico Բազմապատիկ առնել. բազմացուցանել իւրք օրինակաւ. առաւելուլ. յաճախել. շատցնել, էւելցնել,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՄԱՐ — (ոյ, ոց, կամ ու, ուց կամ ի.) NBH 2 0022 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c գ. ռմկ. համրանք. ἁριθμός numerus. Թիւ. գումար թուոյ. հաշիւ. ... *Որոյ ոչ գոյ համար: Որոց ոչ գոյր թիւ, եւ ոչ համար:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԿԵԱԿ — ( ) NBH 1 0692 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c գ. δυάς binarius Երկակ. երկու կամ երկաւոր թիւն. *Հեռութեան սկիզբն է երկեակ: Զերկեակն բաժանեաց ի միակ: Զերկեակն եբարձ եթող անբաժանելի: Քանզի բաժանեալ լինի ի հինգ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՕԹՆ — (թին, թնի, թան, թամբ կամ թիւ. թանք, թանց, թնից, թամբք. եօթեան, եանք, թեամբք.) NBH 1 0706 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 13c, 14c ա. ԵՕԹՆ ի ձեռ. գրի, ԵՒԹՆ, ԵԱՒԹՆ, ԻՒԹՆ (որպէս եւ ածանցմունք իւր.) ἐπτά septem Միջինն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹՈՒԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0819 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 12c, 13c, 15c ա. ἁριθμητικός arithmeticus, numeralis գրի եւ ԹՎԱԿԱՆ՝ իբր ռմկ. Որ ինչ հայի ʼի թիւ. անկեալ ընդ թուով. թուաւոր, թուելի. յայտարար թուոյ համարոյ կամ հաշուի. համրանքի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՄԱՐԻՄ — (եցայ, րեա՛, ել.) NBH 2 0022 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c, 14c հ. որպէս ռմկ. համրել. պ. շիւմարկիյտէն, շիւմիւրտէն. ἁριθμέω, ψηφίζω calculo. Ի համար արկանել. թուել. հաշուել. ... *Համարեցաւ զընդոծինսն իւրիւր ՟Յ՟Ժ՟Ը: Ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 1 0250 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ն. διαβιβάζω, διάγω, παράγω traduco, transire facio եւն. Տալ անցանել. փոխել, փոխադրել, տանել այլուր կամ յայնկոյս, առաջի կամ յառաջոյ եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՐ — I. ( ) NBH 1 0602 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 12c ա.գ. ἅρτιος par Զոյգ թիւ. ջուխտ. ... *Ամենայն թիւ կա՛մ դար, կամ կոճատ է ... Ի դարին կամ ի կոճատին. Կիւրղ. գանձ.: *Ոչ զմի եւ ոչ զերկու եւ ոչ զերիս, եւ ոչ ամենեւին զդար եւ զկոճատ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻԺԱԹՈՒԱԿ — (ի.) NBH 1 0845 Chronological Sequence: 7c ա.գ. Մտացածին թիւ ըստ նմանութեան իժից ʼի բաժանման տարեկան բոլորակի. *Թիւ աւարտեալ՝ կրկնակ իժաթուակ ... իսկ զերկրորդադիր միակ իժապուակ կիոսով աւելորդիւ համարեսցիս. Շիր …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.